Naam: Training te velde

Contactpersoon: Edwin te Velde

Adres: Monnikeraklaan 27, 3544 TH Utrecht

Telefoonnummer: 0611333719

E-mailedwin@trainingtevelde.nl

KvK-nummer: Utrecht 68146817

BTW nummer: NL(00)1377976B30

In het vervolg van dit document wordt Training te velde afgekort tot TTV.

Website
Indien gesproken wordt over “de website” wordt bedoeld https://hardlopen-leidscherijn.nl en https://app.paynplan.nl

Cookies

Als u gebuik maakt van de website worden standaard de volgende cookies gebruikt:
Verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics)
Inloggen bij uw account in PaynPlan

Deze cookies worden ongeveer 90 dagen bewaard.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de volgende groepen gebruikers worden bewaard:

Mensen die via Google Analytics de website van TTV bezoeken
TTV gebruikt Google Analytics cookies t.b.v. gebruikersoptimalisatie. Met het bedrijf Google is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld, worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te voeren op het individu. TTV gebruikt Google Analytics cookies t.b.v. gebruikersoptimalisatie. De gegevens die worden verzameld, worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te voeren op het individu. In het Google-account is de optie “gegevens delen” uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Mensen die gebruik hebben gemaakt van het intakeformulier op de Website
Mensen die een afspraak willen maken voor een vrijblijvende proeftraining of intake voor persoonlijke begeleiding, geven hun bereikbaarheidsgegevens en beschrijven soms in een email/contactformulier https://hardlopen-leidscherijn.nl/contact  (of WhatsApp/SMS/Facebook Messenger) hun persoonlijke situatie. Wanneer telefonisch contact wordt opgenomen, maakt TTV aantekeningen die mogelijk persoonlijke gegevens kunnen bevatten.

(Voormalig) cliënten die een review schrijven op de website
(Voormalig) cliënten die een review schrijven op de website, vullen hun mailadres en naam in. De naam betreft meestal alleen de voornaam. Het mailadres is alleen na inloggen in de WordPress-omgeving zichtbaar. Alleen TTV kan inloggen. Het hostingbedrijf (Xcel.nl) heeft toegang tot de gegevens van de website.

Alleen (voormalig) cliënten schrijven een review op de website. Aan alle cliënten wordt gevraagd om akkoord te gaan met het privacybeleid. In het privacybeleid wordt ook ingegaan op het bewaren van informatie betreffende de review.

Theoretisch kan iemand die geen cliënt is (geweest) ook een review plaatsen. Als dat gebeurt, worden de gegevens direct verwijderd.

Mensen die zich hebben geregistreerd in PaynPlan
TTV maakt gebruik van het klantregistratiesysteem PaynPlan https://app.paynplan.nl/ . Als u een account aanmaakt in PaynPlan dienen persoonsgegevens te worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst met ons te kunnen sluiten en uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt als u gebruik maakt van onze producten of diensten. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Soms worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals gegevens over uw gezondheid (zoals lengte en gewicht, conditie, trainingsprogramma, enz).

Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van uw account. U beheert zelf uw eigen account en het bijbehorende wachtwoord. Indien u inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u dit zelf verrichten via uw account.

Buiten uw account om bewaren wij uw persoonsgegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. Denk hierbij aan gegevens over uw betalingen en uw contactgegevens. Indien u ons vraagt om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens dient zich te legitimeren.

De (persoons)gegevens die we van u verzamelen zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, facturen, betaalgedrag, en eventueel ook leeftijd, gewicht, lengte.

Account, wachtwoord

Ieder account is beveiligd met een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat als wordt ingelogd met het wachtwoord, dit geschiedt door de eigenaar van het betreffende account.

Persoonsgegevens worden bewaard tot het moment u uw account beëindigd. Vanaf dat moment worden nog wel de volgende persoonsgegevens bewaard: uw gedane betalingen, facturen, uw volledige naam, adres en woonplaats. Deze gegevens worden bewaard zolang wij dat wettelijke verplicht zijn.

 

Derden

Met verschillende verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten:

PaynPlan
Wij maken gebruik van software van PaynPlan B.V. https://paynplan.com/ Deze onderneming regelt ook de opslag van de data, waaronder uw persoonsgegevens. Indien wij support nodig hebben op de software krijgen medewerkers van PaynPlaB.V. mogelijk ook tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens. Een verwerkersovereenkomst met PaynPlan BV is afgesloten op 25 mei 2020.

Pay.nl
Via PaynPlan maken wij gebruik van het online boekhoudprogramma Pay.nl van het bedrijf Pay.nl B.V, waarmee op 7 juli 2020 een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Google
Zie algemene “Google Ads Data Processing Terms”. Het amendement gegevensverwerking voor dit account is geaccepteerd op 26 maart 2018.

WordPress hosting partij: Xcel.nl
De hosting partij  heeft toegang tot de gegevens op de website. Een verwerkersovereenkomst is afgesloten op 7 februari 2021.

E-mail: Vimexx
De hosting partij heeft toegang tot de gegevens op mailserver. Een verwerkersovereenkomst is afgesloten op 18 november 2020.

 

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokken de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 oktober 2022. Wij hebben het recht deze verklaring aan te passen.